Monday, September 21 2009

Krążownik Aurora

krazownik_aurora.jpgKrążownik Aurora (właściwie Awrora) jest rosyjskim okrętem, który zasłynął jako symbol Rewolucji Październikowej. Jest to krążownik pancernopokładowy. Wybudowano go w Sankt Petersburgu, został zwodowany 29 lipca 1903 roku, a jego nazwa to jednocześnie imię rzymskiej bogini Aurory (Jutrzenki).

Aurora zasłynęła początkowo swoją pozycją w burżuazyjnej rewolucji lutowej. Załoga po powrocie do portu z frontu I wojny światowej, natknęła się na początki rozruchów społecznych. Właśnie na Aurorze został powołany komitet rewolucyjny. Najbardziej znanym dzisiaj symbolem rewolucyjnym był słynny strzał z Aurory, który został oddany 7 listopada 1917 - był to sygnał do zaatakowania Pałacu Zimowego. Był to właśnie początek Rewolucji Październikowej. Z tego miejsca w historii był już tylko krok do zmiany ustroju i stworzenia Rosyjskiej Republiki Radzieckiej.

Rewolucja październikowa

Nieustające walki w Europie podczas Pierwszej Wojny Światowej nie przyniosły krajom wschodnim chwalebnych korzyści. Nieustające porażki armii Rosyjskiej, zły stan gospodarki oraz zmierzająca ku klęsce władza caratu doprowadziły do powstania Rządu Tymczasowego. Rząd Tymczasowy nie wzbudzał w ludności kraju zaufania, natomiast pogarszająca się sytuacja, zniesienie ustaw, a przede wszystkim niechęć do wystąpienia z Ententy doprowadziły do buntu ludności i ostatecznie rewolucji.

Wydarzeniem które doprowadziło do obalenia rządku Tymczasowego była rewolucja październikowa. Rewolucja październikowa przebiegająca w dniach 24-25.10.1917 doprowadziła do przejęcia władzy przez bolszewików na których czele stał Lenin. Aby zjednoczyć naród, wprowadzono w życie nowe rozporządzenia, m.in. „dekret o pokoju” i „dekret o ziemi”.