Rewolucja październikowa

Nieustające walki w Europie podczas Pierwszej Wojny Światowej nie przyniosły krajom wschodnim chwalebnych korzyści. Nieustające porażki armii Rosyjskiej, zły stan gospodarki oraz zmierzająca ku klęsce władza caratu doprowadziły do powstania Rządu Tymczasowego. Rząd Tymczasowy nie wzbudzał w ludności kraju zaufania, natomiast pogarszająca się sytuacja, zniesienie ustaw, a przede wszystkim niechęć do wystąpienia z Ententy doprowadziły do buntu ludności i ostatecznie rewolucji.

Wydarzeniem które doprowadziło do obalenia rządku Tymczasowego była rewolucja październikowa. Rewolucja październikowa przebiegająca w dniach 24-25.10.1917 doprowadziła do przejęcia władzy przez bolszewików na których czele stał Lenin. Aby zjednoczyć naród, wprowadzono w życie nowe rozporządzenia, m.in. „dekret o pokoju” i „dekret o ziemi”.

They posted on the same topic

Trackback URL : http://www.aurora.waw.pl/index.php?trackback/5

This post's comments feed